Hulpmiddelen op maat

 

Wat zijn hulpmiddelen op maat? 

Een hulpmiddel op maat vertrekt meestal vanuit een bestaand hulpmiddel. Aanpassingen worden gedaan, een nieuw design wordt ontwikkeld, of een hulpmiddel wordt (na)gemaakt op maat van uw wensen en noden. 

 

Voor wie is dit interessant? 

Een hulpmiddel op maat is interessant voor elke persoon die een beperking ervaart in het dagelijks handelen en waarvoor een bestaand hulpmiddel niet of onvoldoende voldoet aan zijn wensen en noden. 

 

Hoe verloopt het ontwikkelen van een hulpmiddel op maat? 

In eerste instantie wordt er gekeken wat uw wensen en noden zijn en in welke omgeving u het hulpmiddel wil gebruiken. Dan wordt er via benchmarking gekeken welke producten er reeds op de markt zijn. We bekijken welke onderdelen wel/niet interessant zijn en zodra we duidelijk hebben omschreven aan welke eisen het hulpmiddel moet voldoen en welke persoonlijke wensen noodzakelijk zijn voor u om het hulpmiddel te gebruiken, worden enkele prototypes uitgewerkt. Via de prototypes verfijnen we telkens het hulpmiddel totdat we een geslaagd eindproduct hebben gevonden dat voldoet aan uw wensen en noden. 

 

In opleiding

Hulpmiddelen op maat maken vraagt specifieke kennis en de nodige praktijkervaring om hiermee aan de slag te gaan. Omwille van die redenen volg ik momenteel de opleiding postgraduaat 'makerskills voor ergotherapeuten en zorgprofessionals' aan de Howest Hogeschool (09/2022-01/2024).

In deze postgraduaat leer ik hulpmiddelen aanpassen op maat van de cliënt. Bestaande hulpmiddelen voldoen vaak niet aan de wensen en noden van cliënten. Ik leer daarom welke technieken, materialen en verbindingen er gebruikt kunnen worden bij het aanpassen van beschikbare hulpmiddelen op maat. Bestaande hulpmiddelen worden aangepast met bijvoorbeeld behulp van 3D-printing, lasercutting, houtbewerking, textieltechnieken, morphing-materialen, ... 

Gratis proces tijdens opleidingsduur

Tijdens mijn postgraduaatsopleiding zal ik enkele real life casussen concreet uitwerken. Daarom bied ik het traject gedurende de opleiding gratis aan aan cliënten die een hulpmiddel op maat kunnen gebruiken. Geef dus zeker uw gegevens door via het contactformulier als u wil genieten van dit aanbod! Het is zeker en vast een win-win situatie voor beide partijen. 

 

Zodra de opleiding is afgerond zal ik mijn kennis verwerken in mijn praktijk en zal dit als therapeutische sessies worden aangeboden.